برای اجاره خانه باغ ها با شماره زیر تماس بگیرید.

09136278316

خانه باغ ها در محیط شهری بوده و امنیت انها از طریق سایت کاشانخانه 100درصد تضمین شده است.

خانه باغ ها برای انواع مراسم ها(شب نشینی، مهمانی، عروسی و…) بسیار مناسب و دلنشین هستند.

http://www.kashankhaneh.ir

کانال تلگرامی کاشانخانه:

@kashankhaneh

اجاره خانه باغ کاشان
کد: 405
اجاره باغ
کد: 402